برونگرا و درونگرا + فیلم آموزشی

برونگرا درونگرا

برونگرا ودرونگرا بودن جزء اساسی ترین ویژگی های شخصیتی هر فرد است که قراره در این مقاله از سایت www.abbasiali.com به آن بپردازیم. در مقاله شخصیت شناسی mbti به طور کامل به این موضوع پرداختیم که این نوع شخصیت شناسی چیست و چه کاربردی دارد و در زندگی من چه اثرات عجیبی داشت و قصد […]

شخصیت شناسی MBTI + فیلم دوره رایگان شخصیت شناسی

mbti

شخصیت شناسی MBTI  یک علم بسیار قدرتمند و هوشمند است که برای پیشبینی و شناخت انسان ها در هر حوزه ای ، از رابطه ی عاطفی گرفته تا کشف استعداد و انتخاب شغل و … شروع یک جدال… وقتی که mbti را یادگرفتم حسرت عجیبی خوردم که چرا در دوران دبیرستان این مباحث را یاد […]

شخصیت INTP

INTP کیست؟   به INTP ها لقب متفکر داده اند. متفکر INTP کسی است که دارای ویژگی های شخصیتی درونگرا ، شهودی ، منطقی و آینده نگر است. این متفکران از انعطاف پذیری رویکردهای غیرمتعارف در بسیاری از جنبه های زندگی لذت می برند. آنها غالباً به دنبال مسیرهای بعید هستند. این افراد آمادگی و […]

شخصیت INTJ

INTJ

INTJ کیست؟ به این تیپ شخصیتی لقب معمار را می دهند در ادامه با این لقب بیشتر آشنا خواهیم شد. معمار INTJ شخصی است که دارای ویژگی های شخصیتی درون گرا ، شهودی ، منطقی و قضاوتی است. این تکنسین های متفکر عاشق به کمال رساندن جزئیات زندگی ، استفاده از خلاقیت و عقلانیت در […]