شکست در برنامه ریزی و کارها

شکست در برنامه ریزی شکست در برنامه ریزی موضوع این مقاله از سایت www.abbassiali.com  است .بیایید از روزی که تصمیم برای برنامه ریزی گرفتید شروع کنیم . احتمالا اطراف خودتان را مرتب کردید و یک کاغذ و خودکار برداشتید و شروع کردید به نوشتن کارها و تاریخ زدن. فردا آن روز تیک کارها را زدید […]

استمرار در برنامه ریزی

استمرار در برنامه ریزی برایش فرقی نمی کند در زندگیتان دارید چیکار می کنید یا چه هدفایی دارید. میداند که بهش نیاز دارید. پس در این مقاله از سایت www.abbasiali.com  به این موضوع جذاب پرداختیم .  حتما برای شما هم در زندگی زمان هایی وجود داشته که همه چیز اونجوری که انتظار داشتید یا برنامه […]